Program

Ramowy program kształcenia

Nazwa przedmiotuLiczba godzin dydaktycznych
Część teoretyczna
350
Wprowadzenie do programu-czym jest psychoterapia?10
Specyfika diagnozy psychoterapeutycznej10
Teoria procesu terapeutycznego10
Psychopatologia zaburzeń psychicznych20
Psychoterapia psychodynamiczna30
Psychoterapia poznawczo-behawioralna30
Psychoterapia systemowa30
Psychoterapia humanistyczna30
Psychoterapia w podejściu integracyjnym40
Psychoterapia dopasowana do problemów (w zaburzeniach nerwicowych, osobowości, psychotycznych, afektywnych, uzależnieniach, dzieci i młodzieży, w chorobach somatycznych)90
Etyczna i prawna problematyka psychoterapii10
Nowe perspektywy w psychoterapii20
Neurobiologia a psychoterapia – ujęcie holistyczne20

Część ćwiczeniowo-warsztatowa280
Psychoterapia indywidualna- obejmuje kształcenie umiejętności w zakresie nawiązywania relacji, określania problemów pacjenta, celu psychoterapii, ustalania diagnozy, zawierania kontraktu, konstruowania hipotez i interwencji terapeutycznych180
Psychoterapia grupowa60
Psychoterapia rodzin40

Trening/terapia własna270
Genogram10
Psychodrama260

Superwizja 80 godzin grupowej w kursie (w tym 30 Grupa Balinta)
80
Staż – uczestnicy kursu mogą odbyć część stażu na oddziale dziennym „Animus”. Do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kursu wymagane jest 170 godzin stażu zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/jak-uzyskac-certyfikat-psychoterapeuty/170
Podstawy psychologii/Podstawy medycyny (zajęcia dodatkowo płatne, ilość zajęć uzależniona od dotychczasowego wykształcenia)50-100

Całość kursu

1200