Zespół dydaktyczny

Aleksandra Bachórz – psycholog, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Ukończyła szkolenia z zakresu terapii rodzin i par (I, II i III stopnia, prowadzone w ramach Fundacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii prowadzone przez prof. Dr hab. n.med. Irenę Namysłowską, mgr Annę Siewierską, mgr Ewę Ruszkowską, dr Jerzego S. Jakubowskiego – 580 godzin)), kurs psychoterapii psychoanalitycznej oraz zaawansowane szkolenie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży.
Brała udział w seminariach organizowanych przez PTPP na temat terapii rodzin i par prowadzonych przez dr Andrew Dawsona z Wielkiej Brytanii oraz Pierre’a Benghozi z Francji. Bierze udział w konferencjach dotyczących psychoanalitycznej pracy z parami.
Występowała dwukrotnie na konferencjach naukowych organizowanych przez Miasto Gdańsk, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży i Uniwersytet Gdański. Tytuły wystąpień: „Od spotkania z rodziną do spotkania z parą – kilka refleksji na temat miejsca terapii par w placówkach świadczących pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży”; „Dorastanie – wyzwanie dla nastolatka i jego rodziny”.
Obecnie, w ramach prywatnego gabinetu, prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży, dorosłych i par.
Współpracuje również z instytucjami zajmującymi się opieką, w tym psychologiczną, nad dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

mgr Roma Bajzert – psycholog w trakcie specjalizacji klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany Lider Grupy Balinta, specjalista terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prywatną praktykę prowadzi od 2010 roku. Pracuje z osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Wieloletnie doświadczenie w pracy ambulatoryjnej oraz klinicznej, m.in. na Oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych- stacjonarnym, a także Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży- dziennym w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Współzałożycielka Ośrodka Terapii Rodzin przy Centrum Medycznym Gizińscy oraz Fundacji Niezwykłej dla rodziny. Absolwentka szkolenia „Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii”. Członkini komitetu organizacyjnego oraz prelegentka cyklicznych konferencji “Bydgoskie Spotkania z Psychoterapią” w latach 2017-2019. Organizatorka obozów terapeutycznych dla młodzieży z zespołem Aspergera (od 2009-2015 r.) we współpracy ze Stowarzyszeniem ASPI w Bydgoszczy. Aktualnie uczestniczka Zaawansowanej Szkoły Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanego praz Laboratorium Psychoedukacji i Pracownię Humani.

mgr Agnieszka Ćwierz – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła Całościowy Kurs z Psychoterapii przy CM UJ w Krakowie oraz specjalistyczne szkolenie dla superwizorów PTP. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy klinicznej, psychoterapeutycznej oraz szkoleniowej w placówkach akademickich i prywatnych. Od wielu lat prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną, grupową oraz par, a także superwizję indywidualną, grupową i zespołów klinicznych. Jest wykładowcą na Kursach Psychoterapii, atestowanych przez Towarzystwa Psychiatryczne i Psychologiczne.

Anna Formeister-Dziuk – psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (cert. PTTPB nr 1104). Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim, następnie ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej oraz 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne pod kierownictwem Agnieszki Popiel i Ewy Pragłowskiej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Zawodowo związana z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Gdańskiego Centrum Zdrowia, Kliniką SWPS oraz Centrum Terapii i Rozwoju ENSO. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi, prowadząc terapię grupową oraz indywidualną. Dodatkowo współpracuje z firmami i instytucjami publicznymi prowadząc szkolenia i warsztaty. 

mgr Monika Jaklewicz – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Studiów Podyplomowych m.in. Prawno-Menedżerskich na Politechnice Gdańskiej. Ukończyła podyplomowe szkolenie z psychoterapii przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii, kursy z terapii systemowej rodzin, psychoterapii psychodynamicznej, ”psychospołecznego modelu leczenia psychoz”, z terapii ericksonowskiej, neurolingwistycznego programowania, grup Balinta, Mindfulness, z superwizji psychoterapii i z diagnozy psychologicznej. Wieloletnie doświadczenie z pracy w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku (w Oddziale Dziennym, Poradni Nerwic, Poradni Przyszpitalnej, Oddziałach Całodobowych), w Specjalistycznym Gabinecie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku skierowanym do osób współuzależnionych i DDA, w „REMED+LECTUS” Poradni Zdrowia Psychicznego w Gdańsku, w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, w praktyce prywatnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, rodzin, superwizji indywidualnej i zespołów terapeutycznych. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadziła wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Psychologii, Instytucie Logopedii (Studia Podyplomowe Oligofrenologopedyczne, Emisji Głosu i Wymowy, Logopedii Medialnej). Współautorka wystąpień na konferencjach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni członek Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, obecnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Uczestniczyła w pracach sejmowych nad projektem ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, była członkiem Polskiej Rady Psychologów.

lek. med. Roman Ludkiewicz – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Autor 10 publikacji i wystąpień naukowych. Terapeuta i trener psychodramy (Psychodrama Institut für Europa i Polskiego Instytutu Psychodramy). Specjalista Terapii Środowiskowej PTP.

lek. med. Joanna Maciejewska-Sova – psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka-aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka szkoleń: „Podstaw systemowej terapii rodzin”, „Podstaw psychodramy” prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Certyfikat Leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu. Doświadczenie praktyczne z pracy w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim i w poradniach zdrowia psychicznego. Kierownik Psychiatrycznego Oddziału Dziennego Centrum Zdrowia Psychicznego „Animus” w Gdyni, gdzie pracuje jako psychiatra i psychoterapeuta oddziału, poradni oraz zespołu leczenia środowiskowego. Współprowadząca projekt „Stworzenie autorskiej metody leczenia awiofobii opartej na terapii behawioralnej wykorzystującej wirtualną rzeczywistość” (współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

mgr Katarzyna Mikitiuk-Sadowska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz specjalista terapii środowiskowej. Absolwentka Kursu Podstawow Systemowej Terapii Rodzin, szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej oraz w zakresie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną. Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami na dziennych oddziałach psychiatrycznych oraz w poradni zdrowia psychicznego. Współautor wystąpień na konferencjach naukowych.

lek. med. Renata Rzeszotarska-Wichorowska – psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka-aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka szkoleń: „Podstaw systemowej terapii rodzin” oraz „Podstaw psychodramy” prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie z pracy w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, a następnie jako kierownik Dziennego Oddziału Psychiatrycznego “Visum” w Sopocie. Obecnie w Centrum Zdrowia Psychicznego „Animus” (poradnia, oddział dzienny, zespół leczenia środowiskowego). Współprowadząca projekt „Stworzenie autorskiej metody leczenia awiofobii opartej na terapii behawioralnej wykorzystującej wirtualną rzeczywistość” (współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

dr n. med. Krzysztof Sołtys – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe z pracy w Klinice Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytety Medycznego i Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Wieloletnie doświadczenie pracy ambulatoryjnej w poradniach zdrowia psychicznego i praktyce prywatnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Autor i współautor 30 publikacji i wystąpień naukowych.

lek. med. Katarzyna Sulak – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Asystenta psychodramy – Psychodrama Institut für Europa. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej dla Profesjonalistów Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, kursu psychoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, kursu terapii systemowej rodzin oraz kursu „Psychospołeczny model leczenia psychoz”.

dr n. med. Joanna Szeliga – psycholog, doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii biologicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista psychologii klinicznej. Wieloletnie doświadczenie z Kliniki Psychiatrii Dorosłych UCK oraz w PZP w Gdańsku. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoterapią indywidualną i grupową w założeniu psychodynamicznym i systemowym. Absolwentka szkolenia „Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii”. Doświadczenie w pogłębionej pracy psychoterapeutycznej z pacjentami po dekompensacji psychotycznej. Uczestniczka szkoleniu superwizorskiego organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji.

mgr Katarzyna Jasiewicz- psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 910), specjalistka w obszarze seksualności. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz długoterminowy kurs terapii par w nurcie systemowym prowadzony przez Fundację Rozwoju Psychoterapii w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów podyplomowych z Seksuologii Praktycznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Posiada także certyfikat Terapeuty Środowiskowego. Uczestniczyła w wielu warsztatach i szkoleniach z zakresu pomocy osobom z różnorodnymi trudnościami oraz w dziedzinie zdrowia psychoseksualnego. Wieloletnie doświadczenie jako psycholog i psychoterapeutka zdobywała w pracy na stacjonarnych oddziałach szpitala psychiatrycznego, oddziałach dziennych, poradni zdrowia psychicznego, zespole leczenia środowiskowego, w stacjonarnym ośrodku terapii uzależnień oraz centrum interwencji kryzysowej. W ramach swojej pracy prowadziła także różnego rodzaju warsztaty i grupy. Zajmowała się szkoleniem pracowników różnych organizacji pomocowych, które na co dzień pracują z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych. W obszarze seksualności pracuje z osobami GSRD, czyli różnorodnymi płciowo, seksualnie i związkowo (Gender Sexual and Relationship Diversities). Wspiera klientów/klientki w rozpoznaniu ich potrzeb, w procesie podejmowania decyzji i dokonywania zmian w ich życiu tak, aby było ono satysfakcjonujące. Asystuje także w procesie korekty płci, zarówno pod kątem diagnostycznym, jak i wsparciowym.

mgr Joanna Woynarowska – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prywatną praktykę prowadzi od 2013 roku. Pracuje z osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Zawodowo związana jest z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym dla Dorosłych Gdańskiego Centrum Zdrowia w Nowym Porcie, Fundacją Wspierania Dzieci i Rodzin w Gdańsku i Centrum Zdrowia Psychicznego Animus w Gdyni. Wiele lat współpracowała z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Porcie prowadząc terapie rodzinne. Zanim rozpoczęła pracę terapeutyczną zdobywała doświadczenie również w obszarze profilaktyki uzależnień, terapii uzależnień, interwencji kryzysowej, diagnostyki psychologicznej, opiniowania psychologicznego w charakterze biegłego sądowego.