Aktualności

Nie przeprowadzamy naboru uczestników w 2023 roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Kursie prosimy o zapoznanie się z informacjami, które opublikujemy wiosną 2024 roku.