CAŁOŚCIOWY KURS PSYCHOTERAPII Z PSYCHODRAMĄ

przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organizator kursu: NZOZ” Syntonia” w Pruszczu Gdańskim i Centrum Zdrowia Psychicznego „Animus” w Gdyni

Kierownik kursu: dr n. med. Krzysztof Sołtys

Cele: Przygotowanie słuchaczy, spełniających formalne warunki do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, do samodzielnego stosowania psychoterapii w leczeniu pełnoletnich osób zgodnie z Zasadami Stosowania Psychoterapii PTP. Wiedza i umiejętności nabyte w czasie szkolenia umożliwią słuchaczom przystąpienie do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty PTP.

Słuchacze kursu: Osoby w wyższym wykształceniem lekarskim lub magisterskim potrzebnym do ubiegania się o certyfikat psychoterapii. Zalecane jest roczne doświadczenie kliniczne. Osoby, które nie praktykują psychoterapii zobowiązane są najpóźniej do końca II roku kursu podjąć praktykę w ośrodku lub instytucji stosującej psychoterapię.

Organizacja zajęć: zajęcie będą odbywały się w formie dwu lub trzydniowych zjazdów raz w miesiącu. Planowane jest kształcenie teoretyczne w formie wykładowo-seminaryjnej oraz praktyczne w formie warsztatów w grupach składających się z 12-17 osób. Od III roku zajęć będzie się odbywać superwizja grupowa/grupa Balinta, na której uczestnicy będą omawiali własne doświadczenia prowadzenia psychoterapii.

Doświadczenie własne uczestników prowadzone jest metodą psychodramy oraz pracy z genogramem.

Po zaliczeniu 260 godzin psychodramy na kursie oraz zaliczeniu dodatkowych 6 seminariów (nie wchodzących w skład programu kursu), organizowanych przez Polski Instytut Psychodramy, możliwe jest uzyskanie tytułu asystenta psychodramy.

Założenia teoretyczne

Kurs psychoterapii oparty jest na integracyjnym modelu psychoterapii. Celem szkolenia jest dostarczenie szkolącym się wiedzy i umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia psychoterapii oraz umożliwienie im przystąpienia do procedury uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Słuchacze, poza zapoznaniu się z głównymi podejściami w psychoterapii, będą przygotowywali się do prowadzenia psychoterapii rozumianej jako metoda leczenia dostosowana do problemów pacjentów.

 

Zajęcia będą się odbywały w Gdańskim Centrum Zdrowia ul. Oliwska 62 w Gdańsku, Centrum Zdrowia Psychicznego “Animus” ul. Oficerska 7A w Gdyni oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego “Syntonia” ul. Cyprysowa 2F/9, 10 w Pruszczu Gdańskim.